Աշխատաշուկայի ուսումնասիրման և մասնագիտական կարիերայի կենտրոն

Գլխավոր / Կենտրոններ / Կարիերիայի կենտրոն / Աշխատաշուկայի ուսումնասիրման և մասնագիտական կարիերայի կենտրոն
Կենտրոնի ղեկավար

Կենտրոնի մասին

Կարիերայի ուսանողական ծառայությունների կենտրոնը հիմնադրվել է 2001 թվականին: Կենտրոնը ստեղծվել է ՀՊՃՀ մասնակցությամբ իրականացվող TEMPUS UM-JEP21122-2000 նախագծի շրջանակներում: Ծրագիրն իրականացվել է Լունդի համալսարանի (Շվեդիա) կոորդինացմամբ և Մարսելի բարձրագույն ինժեներական դպրոցի (ESIM, Ֆրանսիա) մասնակցությամբ: 2012 թվականին, ելնելով ՀՊՃՀ կառուցվածքային փոփոխություններից, Կարիերայի կենտրոնը վերաբացվել է` ընդգրկելով գործառույթների ավելի լայն շրջանակ: Ներկայիս ամբողջական անվանումն է՝ ՀԱՊՀ Աշխատաշուկայի ուսումնասիրման և մասնագիտական կարիերայի կենտրոն:

Կենտրոնի գլխավոր նպատակն է՝ օգնել բուհի ուսանողներին և շրջանավարտներին մասնագիտական կարիերայի առաջխաղացման մեջ:

Կենտրոնի գործառույթներն են՝ 

 • Վերաթարմացնել ՀԱՊՀ ավարտական կուրսերի ուսանողների և շրջանավարտների տեղեկատվական բազան` HENGEAR-ի օգնությամբ:
 • Հնարավոր գործատու կազմակերպությունների մարդկային ռեսուրսների

կառավարման ծառայությունների հետ հաստատել նոր կապեր և ամրապնդել

գործողները:

 • Վերլուծել և բացահայտել գործատու կազմակերպությունների հեռանկարային մասնագիտական կարիքները:
 • Հնարավորինս օժանդակել ՀԱՊՀ գործընկեր և գործատու կազմակերպություններում ուսանողների արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաների կազմակերպմանն ու հաջող անցկացմանը:
 • Մասնակցել տեղական և միջազգային դրամաշնորհային գործընթացներին:
 • Գործուն աջակցություն ցուցաբերել կարիերային և կրթությանը վերաբերող ցուցահանդեսներին:
 • Կազմակերպել հանդիպումներ ուսանողների և գործատուների հետ` տարբեր ձևաչափերով:
 • Կազմակերպել հանդիպում-քննարկումներ գործատուների և ՀԱՊՀ դասախոսների հետ` երիտասարդ մասնագետների պատրաստման և նրանց աշխատանքով ապահովելու թեմաների շուրջ:
 • ՀԱՊՀ ուսանողների համար կազմակերպել պարբերական կարճաժամկետ սեմինարներ, վարժանքներ, որոնք նպատակաուղղված կլինեն դիմումներ, ինքնակենսագրականներ և հիմնավորող նամակներ ճիշտ գրելուն, սեփական անձը և մասնագիտական գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները հարցազրույցների և պոտենցիալ գործատուների հետ բանակցությունների ընթացքում ճիշտ և արդյունավետ ներկայացնելուն:
 • Հավաքել և ուսանողների շրջանում տարածել այլ ԲՈՒՀ-երում և կազմակերպություններում ուսանողների մասնագիտական և ոչ մասնագիտական գիտելիքների բարելավմանն ուղղված սեմինար- վարժանքների վերաբերյալ տեղեկություններ:
 • Պարբերաբար իրականացնել Կենտրոնի գործունեության ինքնավերլուծություն և ներկայացնել համալսարանական հանրության քննարկմանը:
 • Օժանդակել ՀԱՊՀ որակի ապահովման կառույցներին՝ իրականացնելու հարցում-վերլուծություններ գործատուների շրջանում ՀԱՊՀ շրջանավարտներից նրանց բավարարվածության վերաբերյալ։
 • Կենտրոնի գործառույթներն իրականացնելիս հնարավորինս համագործակցել ԵրՊի-ՀԱՊՀ Շրջանավարտների ասոցիացիայի հետ և առավելագույնս օգտագործել սույն խողովակով ընձեռվող հնարավորությունները։

Աջակցել ՀԱՊՀ Ընդունող հանձնաժողովի կողմից ձեռնարկված, ապագա դիմորդների շրջանում տարվող մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված գործընթացներին:

 

Վայր: 3-րդ մասնաշենք, 304 սենյակ,  Հեռ.: +374 10 56 74 25, Էլ-փոստ: [email protected]