Իրադարձություններ

Այս էջում Դուք կարող եք ծանոթանալ ինչպես ՀԱՊՀ տարածքում, այնպես էլ նրանից դուրս կայացած միջոցառումներին և հանդիպումներին, որոնք վերաբերում են կրթությանը, կարիերային կամ աշխատաշուկային և կազմակերպվել են Կենտրոնի միջոցով կամ դրանց մասնակցել են կենտրոնի աշխատակիցները: