Պոլիտեխնիկի Քոլեջի ընդունելություն

Պոլիտեխնիկի Քոլեջի ընդունելություն

Պոլիտեխնիկի Քոլեջ սովորել ցանկացողների դիմում-հայտերի ընդունելությունը կատարվելու է ս.թ. հուլիսի 23-ից Պոլիտեխնիկական համալսարանի (Տերյան 105) 2-րդ մասնաշենքի 2-րդ հարկի ճեմասրահում և Քոլեջում (Մանանդյան 36):

Դիմումի լրացման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝

1. Դիմում (լրացվում է տեղում, ծնողի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի հետ),

2. 9-րդ դասարանի ավարտական վկայական և պատճեն,

3. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դի­մորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող ան­ձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկա­յական),

4. Փաստաթուղթ զինվորական ծառայությանն առնչության մասին (16 տարեկան լրացած դիմորդ պատանիները):

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար անցեք կայքի Դիմորդ բաժին կամ զանգահարեք 010 42 08 35 հեռախոսահամարով: