Ակադեմիական պարտքերի համար լրացուցիչ օր է նշանակվել

Ակադեմիական պարտքերի համար լրացուցիչ օր է նշանակվել

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Ռեկտորատի 2019 թվականի հունվարի 30-ի նիստի որոշմամբ, ձմեռային քննաշրջանի արդյունքներով բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ակադեմիական պարտք ունեցող բոլոր ուսանողների համար փետրվարի 1-ը սահմանվել է պարտքի հանձման միացյալ օր, ժամը 10:00-ին թույլատրելով ուսանողներին հանձնելու մեկ առարկայի ակադեմիական պարտք։

8112 | 011710041 | 010520345