Բազային գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

Գլխավոր / Լաբորատորիաներ / Բազային գիտահետազոտական լաբորատորիաներ
Բազային լաբորատորիաները ապահովում են ասպիրանտների և ուսանողների ինքնուրույն գիտական խմբերի ստեղծում` տեսական և գործնական առավել արդիական ուղղություններով գիտական հետազոտություններ կատարելու նպատակով: