Ընդունելության վերլուծություն 2019

Ընդունելության վերլուծություն 2019
Պոլիտեխնիկի 2019/2020 ուսումնական տարվա ընդունելության դիմում-հայտերի ընթացիկ պատկերը

Դիմում-հայտերի ընդհանուր թիվը – 1054

Դիմում-հայտերի ընդունելության ընթացքը

Պոլիտեխնիկի 2019/20 ուսումնական տարվա ընդունելության դիմում-հայտերի ընթացիկ պատկերը ըստ ՀՀ մարզերի և Արցախի Հանրապետության

2019/20 ուսումնական տարվա ընդունելության դիմում-հայտերի թիվը ըստ ինստիտուտների / ֆակուլտետների


Համեմատական վերլուծություն


8112 | 011710041 | 010520345