Շտապի՛ր գրանցվել, Դեպի Պոլիտեխնիկ

«Մասնագետների պատրաստման բուհ-մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրագրի շրջանակում կանցկացվեն հեռավար դասընթացներ, որի արդյունքում մասնակիցները կստանան գործնական գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք կօգնեն և կխթանեն նրանց մուտքը բարձր տեխնոլոգիաների աշխատաշուկա։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում հաշվի են առնվելու համաչափության, ներառականության, թափանցիկության ու հաշվետվողականության սկզբունքները:

 • Կազմակերպել և իրականացնել 550 մասնակիցների համար նախատեսված «Python ծրագրավորման լեզվի I մակարդակի (beginner) դասընթացի»` համաձայն մրցութային կարգով ներկայացված դիմումների:
 • Կազմակերպել և իրականացնել 200 մասնակիցների համար նախատեսված «Python ծրագրավորման լեզվի II մակարդակի (Intermediate) դասընթաց»` համաձայն մրցութային կարգով ներկայացված դիմումների:

Դասընթացին կարող են մասնակցել Երևանում` 18 տարեկանը, ՀՀ մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում՝ 16 տարեկանը լրացած ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի թիրախային խմբերին:

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը (ՀԱՊՀ) իրավաժառանգորդն է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի, որը հիմնադրվել է 1933 թվականին: ՀԱՊՀ-ն հանդիսանում է Հայաստանում ինժեներական կրթության առաջատարը: Այն միշտ հանդիսացել և շարունակում է հանդիսանալ երկրի տնտեսական զարգացման հիմնական գրավականն ու լոկոմոտիվը: Իր գոյության 88 տարիների ընթացքում Համալսարանը երկրին տվել է ավելի քան 130 հազար շրջանավարտ, ովքեր ձևավորել են երկրի ինժեներա-տեխնոլոգիական հզոր ներուժը։

Մերօրյա ՀԱՊՀ-ն ներառում է Երևանյան կենտրոնական և Գյումրու, Վանաձորի ու Կապանի տարածաշրջանային մասնաճյուղային կրթահամալիրները, որոնց կազմում գործում են ոլորտային ուսումնագիտական առանձին ենթակառույցներ՝ ինստիտուտներ, ֆակուլտետներ, կենտրոններ և ամբիոններ: Համալսարանի կազմում գործում են նաև Երևանյան և տարածաշրջանային քոլեջներ և ավագ դպրոցներ։

ՀԱՊՀ-ն տարիներ շարունակ հաջողությամբ իրականացնում է բարձր տեխնոլոգիական (ԲՏ) ոլորտի մասնագետների պատրաստման առաքելությունը, հանդիսանալով ԲՏ ընկերություններին մասնագետներ մատակարարող դարբնոց։ ՀԱՊՀ տարեկան 1800 -ից ավել շրջանավարտների հզոր բանակի գերակշռող մեծամասնությունը գալիս է համալրելու ԲՏ աշխատաշուկայի օրեցօր աճող պահանջարկը։ Դա է վկայում այն փաստը, որ Պոլիտեխնիկի շրջանավարտները մեծամասնություն են կազմում ԲՏ կազմակերպությունների աշխատակիցների շարքում, ինչին նպաստում է նաև այդ կազմակերպությունների հետ ունեցած ՀԱՊՀ-ի փոխշահավետ համագործակցության ամենամեծ փորձը ՀՀ-ում։

«Python» ծրագրավորման լեզվի դասընթացը մեքենայական ուսուցման և արհեստական բանականության բաժինների հետ ներառված է նաև ՀԱՊՀ դասախոսների վերապատրաստման դասընթացների ցանկում։ ՀԱՊՀ-ի մասնագետները մշակել են Python լեզվի կիրառման յուրահատուկ դասընթաց, որում ներառված են բարձրագույն մաթեմատիկայի համապատասխան բաժինները և Python ծրագրավորման լեզուն։

Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է ունենա անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝

«Python ծրագրավորման լեզվի I մակարդակ (beginner)»

 • դպրոցական մաթեմատիկայի իմացություն,
 • անգլերեն կարդալու և հասկանալու կարողություններ,
 • նվազագույն համակարգչային գիտելիքներ,
 • անալիտիկ մտածողություն,
 • ոչ ֆորմալ միջավայրում սովորելու կարողություն։

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում։ Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 25 հարցից (հայերեն և անգլերեն լեզուների, ընդհանուր զարգացվածության և ՏՏ ոլորտին ծանոթ լինելու վերաբերյալ և տրամաբանական հարցեր)։ Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր հավաքած մասնակիցներին:

«Python ծրագրավորման լեզվի II մակարդակ (Intermediate)»

 • Python լեզվի առանձնահատկությունները և կիրառության բնագավառները;
 • Python լեզվի պարզագույն օպերատորները;
 • Ճյուղավորված և ցիկլային ալգորիթմներով խնդիրների լուծումներ;
 • Python լեզվի պայմանական, ցիկլային օպերատորները և դրանց կիրառության առանձնահատկությունները;
 • Python լեզվում տվյալների կառուցվածքների իրականացման միջոցները (ցուցակ, բազմություն, կորտեժ և այլն);
 • Python լեզվում ֆունկցիան որպես ծրագրային միավոր, դրա տեսակները և ֆունկցիոնալ ծրագրավորման առանձնահատկությունները;
 • Մոդուլների և փաթեթների նշանակությունը և դրանց մշակման առանձնահատկությունները;
 • Python լեզվով ֆայլային համակարգի հետ փոխգործակցության միջոցները;
 • Կանոնավոր արտահայտությունների նշանակությունը և դրանց իրագործումը Python լեզվում;
 • Բացառությունների նշանակությունը և իրականացման միջոցները։

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում։ Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 18 հարցից։ Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր հավաքած մասնակիցներին:

Դասընթացները իրականացվում են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, որը կախված կլինի ընդունելության և ավարտական քննությունների արդյունքից (սանդղակը տե՛ս ստորև)

Դասընթացի արժեքը – 40 000 ՀՀ դրամ «Python I մակարդակ (beginner)»

Դասընթացի արժեքը – 158 000 ՀՀ դրամ «Python II մակարդակ (beginner)»

«Python ծրագրավորման լեզվի I մակարդակի (beginner)» ծրագրավորման դասընթացն իրականացվելու է շաբաթական 3 անգամ (ընդհանուր 27 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ): Խումբը կազմված է լինելու է միջինում 25 ուսանողից։

«Python ծրագրավորման լեզվի II մակարդակի (Intermediate)» ծրագրավորման դասընթացն իրականացվելու է շաբաթական 3 անգամ (ընդհանուր 54 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ): Խումբը կազմված է լինելու է միջինում 12 ուսանողից։

Դասընթացը բաղկացած է լինելու տեսական և գործնական մասերից․

 • Python լեզվի առանձնահատկությունները և կիրառության բնագավառները;
 • Python լեզվի պարզագույն օպերատորները;

Դասընթացները իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված Microsoft Teams համակարգը։ Որպես լրացուցիչ գործիքներ՝ տեսակոնֆերանսի ռեժիմում դասընթացների կազմակերպման համար որոշակի դեպքերում կարող են կիրառվել նաև Google Meet, Zoom, Jitsi համակարգերը։

Ավարտական քննության ստուգման համար օգտագործվելու է ՀԱՊՀ-ում մշակված iUniversity հարթակը, որը թույլ է տալիս ավտոմատ ստուգել և գնահատել լուծված խնդիրները։ Որպես լրացուցիչ միջոց կարող է կիրառվել նաև արտոնագրված Microsoft Teams համակարգը։

 • Իրականացված դասընթացների 1/3 բացակայելու դեպքում,
 • միջանկյալ թեստավորման բացասական արդյունքի դեպքում (առաջարկված հարցերի 30 տոկոսից պակաս),
 • համապատասխան դիմում ներկայացնելու դեպքում։

Դասընթացի մասնակիցներ հնարավորություն կունենան մանրամասն ծանոթանալու

Python ծրագրավորման լեզվի I մակարդակի (beginner) դասընթացի բովանդակությունը

1. Ծրագրավորման ներածություն

2. Python ծրագրավորման լեզու

3. Պարզագույն օպերատորներ

4. Պայմանական և ցիկլային կառուցվածքներ

5. Տվյալների հավաքածուներ (collections)

6. Ֆունկցիաներ և լամբդա (lambda) արտահայտություններ

7. Մոդուլներ և փաթեթներ (packages)

8. Ֆայլային համակարգի հետ աշխատանք

9. Կանոնավոր արտահայտություններ (RegEx)

10. Ծրագրային կոդի փոփոխությունների ղեկավարումը git համակարգով

11. Բացառությունների մշակում (Exceptions)

Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ «Python Ծրագրավորման Լեզվի I Մակարդակի (Beginner) Դասընթաց»

 

Python ծրագրավորման լեզվի II մակարդակի (Intermediate) դասընթացի բովանդակությունը

1. Օբյեկտ-կողմնորշված ծրագրավորման մեթոդաբանություն

2. Ժառանգում (Inheritance)

3. Պոլիմորֆիզմ և վերացարկում (աբստրակցիա)

4. Զանգվածների մշակման մեթոդներ- NumPy գրադարան

5. JSON և XML տվյալների մշակում

6. Որոնման և կարգավորման (sorting) ալգորիթմներ

7. Տվյալների կառուցվածքների (data structure) իրականացումը Python լեզվում։

8. Python և MySQl ռելյացիոն տվալների բազա։

9. Python և MongoDb NoSQL տվյալների բազա

10. SciKit Learn մեքենայական ուսուցման գրադարան

11. Python տվյալների ընթերցում,վերլուծություն, վիզուալիզացիա։

Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ «Python Ծրագրավորման Լեզվի II Մակարդակի (Intermediate) Դասընթաց»

Դասընթացի ավարտին կանցկացվի առցանց քննություն/թեստ, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված ինչպես տեսական գիտելիքները, այնպես էլ գործնական հմտությունները։ Թեստը դրական կհամարվի 80% և ավել միավորներ ստանալու դեպքում։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • գերազանցության սերտիֆիկատ (ամփոփ գնահատականի 85% և ավելի միավորի դեպքում),
 • ավարտական սերտիֆիկատ (ամփոփ գնահատականի՝ 50-84% միավորի դեպքում),
 • մասնակցության տեղեկանք (ամփոփ գնահատականի 49% և ցածր միավորի դեպքում)։

Ավարտական քննության արդյունքում 80% և ավել միավոր հավաքած ուսանողներին ինքնակենսագրականները կներկայացվեն գործընկեր կազմակերպություններում հնարավոր թափուր աշխատատեղերի համար:

Մեր դասախոսները

Վարազդատ Ավետիսյան

Շահեն Գասպարյան

Քրիստինե Համբարձումյան

Գրիգոր Բարսեղյան

Լևոն Հովհաննիսյան