Օդային ռոբոտատեխնիկայի ուսումնահետազոտական կենտրոն

Գլխավոր / Կենտրոններ / Օդային ռոբոտատեխնիկայի ուսումնահետազոտական կենտրոն
Կենտրոնի գիտական ղեկավար