«2024 Magna Charta Observatory (MCO) ուսանողական շարադրությունների մրցույթ»-ի մասնակցության հրավեր

«2024 Magna Charta Observatory (MCO) ուսանողական շարադրությունների մրցույթ»-ի մասնակցության հրավեր

Magna Charta Universitatum-ը հիմնարար փաստաթուղթ է, որը նախանշում է բարձրագույն կրթության ակադեմիական ազատության և ինստիտուցիոնալ ինքնավարության սկզբունքները: Այն ի սկզբանե ստորագրվել է 1988 թվականին 388 համալսարանների ռեկտորների կողմից Եվրոպայից և նրա սահմաններից դուրս՝ աշխարհի հնագույն համալսարանի՝ Բոլոնիայի համալսարանի 900-ամյակի տոնակատարության ժամանակ։ Magna Charta Universitatum-ը մշտապես ընդգծում է համալսարանների կարևոր դերը բարձրագույն կրթության հասանելիություն ձեռք բերելու կամ ակադեմիական ուսման եղանակների և խնդիրների վրա ազդելու հարցում:

«2024 Magna Charta Observatory (MCO) ուսանողական շարադրությունների մրցույթ»-ի միջոցով MCO-ն ցանկանում է բարձրացնել ուսանողների ներգրավվածությունը բուհերում: Ուսանողների ներկայացուցիչներ ներառելով իր ղեկավար մարմնի կազմում և իր տարբեր գործունեության մեջ՝ այն շարունակում է հավատալ ուսանողների ձայնը ինստիտուցիոնալից դեպի միջազգային մակարդակ կամրջելու կարևորությանը: Այս մրցույթը եզակի հնարավորություն է ընձեռում համալսարանի ուսանողներին ամբողջ աշխարհում՝ մտածելու և առաջարկելու փոփոխություններ իրենց բարձրագույն կրթության փորձի շրջանակներում ներառականությունը բարձրացնելու համար:

Սիրելի ուսանողներ ձեր մասնակցությունը ոչ միայն կնպաստի բարձրագույն կրթության ներառականության շուրջ գլոբալ երկխոսությանը, այլև հնարավորություն կընձեռի ներկայացնել ձեր գաղափարները միջազգային հարթակում:

Դիմումներն ընդունվում են սույն թվականի մայիսի 20-ից։

Շարադրությունների ներկայացման վերջնաժամկետն է սույն թվականի հուլիսի 5-ը:

Հաղթողները հայտնի կդառնան սույն թվականի օգոստոսի 27-ին։

Մրցույթի հիմնական պահանջներն են.

  • Յուրաքանչյուր հեղինակի համար թույլատրվում է միայն մեկ մուտք:
  • Ոչ հեղինակի անունը, ոչ էլ նրա համալսարանի կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատության անունը չպետք է ներառվի շարադրության մեջ կամ շարադրության ֆայլի անվանման մեջ:
  • Էսսեները պետք է լինեն բացառապես հեղինակի աշխատանքը, ում թույլատրվում է մեջբերումներ անել այլ ստեղծագործություններից, սակայն նման մեջբերումները պետք է ի գիտություն ընդունվեն:
  • Հեղինակին չի թույլատրվում օգտագործել արհեստական ինտելեկտը (AI) շարադրությունը գրելիս:
  • Դատավորների հայեցողությամբ էսսեների հեղինակը կարող է հրավիրվել կարճ առցանց քննարկման՝ նախքան որոշում կայացնելը:
  • Շարադրությունները չպետք է գերազանցեն 1000 բառը:
  • Շարադրությունները պետք է լինեն անգլերեն լեզվով:
  • Շարադրությունները պետք է վերբեռնվեն այստեղ և չուղարկվեն էլ. փոստով կամ այլ գործիքով:

Մրցույթի մասին լրացուցիչ մանրամասների համար խնդրում ենք սեղմել այստեղ: