«Լեզվի էկոլոգիա». ՀԱՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի կազմակերպած քննարկմանն անդրադարձել է Կենտրոն հեռուստաընկերությունը

«Լեզվի էկոլոգիա». ՀԱՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի կազմակերպած քննարկմանն անդրադարձել է Կենտրոն հեռուստաընկերությունը