Պոլիտեխնիկում մեկնարկել է Լեռնամետալուրգիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների ինստիտուտի 2024թվականի գիտական սեմինարների շարքը

Պոլիտեխնիկում մեկնարկել է Լեռնամետալուրգիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների ինստիտուտի 2024թվականի գիտական սեմինարների շարքը

Պոլիտեխնիկում մեկնարկել է Լեռնամետալուրգիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների ինստիտուտի 2024-ի գիտական սեմինարների շարքը:

Առաջին սեմինարը վերաբերում էր «Հայաստանում մետալուրգիայի արդի վիճակին և զարգացման հիմնախնդիրներին»:

Առաջիկա սեմինարների օրացույց՝

  • Փետրվարի 14 և մարտի 20 – «Բույրերի քիմիան ու պարֆյումերիան»
  • Մարտի 27 – ՀՀ Լոռու մարզի Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի հանքաքարի հաշվեկշռային պաշարների եզրագծման և հաշվարկման համար կոնդիցիաների պարամետրերի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման արդյունքները:

Գիտական սեմինարները բաց են, իրականացման վայր՝ 1301, 1302 լսարաններ.