«Էներգիա և էներգախնայողություն. Տեսություն և պրակտիկա» VII միջազգային գիտագործնական համաժողովին մասնակցության հրավեր

«Էներգիա և էներգախնայողություն. Տեսություն և պրակտիկա» VII միջազգային գիտագործնական համաժողովին մասնակցության հրավեր

Կուզբասի անվան պետական տեխնիկական համալսարանում սույն թվականի դեկտեմբերի 7-9-ը տեղի է ունենալու «Էներգիա և էներգախնայողություն. Տեսություն և պրակտիկա» խորագրով VII միջազգային գիտագործնական համաժողով:

Համաժողովի նպատակն է քննարկել ներկա վիճակը, հիմնարար գիտական ​​խնդիրներն ու ժամանակակից էներգետիկայի զարգացման հեռանկարային ուղղությունները, ուսումնասիրել արդյունաբերական ընկերությունների լավագույն փորձը էներգախնայողության ոլորտում:

Թեմատիկ ոլորտները՝

  1. Ջերմաէներգետիկա (C1)

– հեղուկի ֆիզիկական դինամիկան և ջերմության և զանգվածի փոխանցումը

– բնական վառելիքի այրումը և բնապահպանական խնդիրները

– էներգիայի և էներգախնայողության նորարարական տեխնոլոգիաներ

– վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ

– վառելիքի և ջերմային էներգիայի թափոնների համալիր վերամշակում

– սառնարանային մեքենաներ և կայանքներ

– ջերմային պոմպեր և օդորակման համակարգեր

– բնապահպանական անվտանգություն և բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործում

 

  1. Էներգետիկ արդյունաբերություն (C2)

– էներգիայի խնայողություն և էներգաարդյունավետություն

– էլեկտրամատակարարում

– էլեկտրացանցային ընկերությունների արտադրական ակտիվների կառավարում

− էլեկտրական ցանցերի կառուցվածքային վերլուծություն և օպտիմալացում

−«խելացի» էլեկտրական համակարգեր և ցանցեր, նորարարություններ էլեկտրաէներգիայի ոլորտում

– էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերության զարգացման բնապահպանական և իրավական ասպեկտները

  1. Էլեկտրական համալիրների և համակարգերի կառավարում (C3)

− էլեկտրամեխանիկա

– ավտոմատացված էլեկտրական շարժիչ

– էներգիայի ուժային փոխարկիչներ

– մեթոդներ և կառավարման ալգորիթմներ

– տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացում և վերահսկում

− խելացի, թվային և ավտոմատացված տեխնոլոգիաներ էներգետիկայի ոլորտում

  1. Էլեկտրատեխնիկա և էլեկտրատեխնիկա (C4)

– էներգետիկ տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ

– էլեկտրական մեքենաներ, սարքեր և սարքեր

– էլեկտրական տարրեր և բաղադրիչներ

– էլեկտրական սարքավորումների տեխնիկական վիճակի ախտորոշման միջոցներ և մեթոդներ

– էներգախնայող տեխնոլոգիաներ և կայանքներ

– լուսավորության ճարտարագիտություն

  1. Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա (C5)

– թվային միացում

– միկրոպրոցեսորային կառավարման և կարգավորման համակարգեր

– միկրոկարգավորիչներ գործընթացների կառավարման համակարգերում

էներգետիկ համակարգեր

− էլեկտրոնիկայի բաղադրիչ բազա

– բաղադրիչների, հավաքների և համակարգերի մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդներ

– ազդանշանի մշակում էլեկտրոնային սարքերում

– հեռահաղորդակցության միջոցներ, հեռահաղորդակցության ցանցեր և համակարգեր

− տեղեկատվական հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաներ և համակարգեր

Գիտաժողովի պաշտոնական լեզուներն են՝ ռուսերեն, անգլերեն:

Համաժողովին մասնակցությունն անվճար է։

Կոնֆերանսի գրանցման վերջնաժամկետն է սույն թվականի նոյեմբերի 30-ը: Ցանկացողները պետք է պահանջվող փաստաթղթերը ուղարկեն հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ [email protected]:

Մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ կից առդիրից, իսկ հարցերի դեպքում կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեին՝ [email protected]: