Ավելի մատչելի և արդյունավետ արևային տեխնոլոգիաները` գերակա ուղղություն