Մանկապարտեզի ընդունելության կարգը

Մանկապարտեզի ընդունելության կարգը
  • Ընդունելությունը իրականացվում է ամբողջ տարվա ընթացքում՝ 2-6 տարեկան երեխաների համար
  • Երեխայի փաստաթղթերի ցանկ՝ծննդականի պատճեն կամ անձնագրի պատճեն
  • Ծնողների անձնագրի պատճեն
  • Տեղեկանք երեխայի բնակավայրից
  • 2 լուսանկար 3×4
  • Բժշկական տեղեկանք 26 ձև