ԱՊՀ ոլորտային բազային կազմակերպություն՝ Մոսկվայի ավտոճանապարհային պետական տեխնիկական համալսարանի կողմից իրականացվող միջազգային մրցույթի հրավեր

ԱՊՀ ոլորտային բազային կազմակերպություն՝ Մոսկվայի ավտոճանապարհային պետական տեխնիկական համալսարանի կողմից իրականացվող միջազգային մրցույթի հրավեր

ԱՊՀ ոլորտային բազային կազմակերպություն՝ Մոսկվայի ավտոճանապարհային պետական տեխնիկական համալսարանը հայտարարում է հայտերի ընդունում  անվճար մասնագիտական ուսուցման տեղերի համար իրականացվող միջազգային մրցույթում:

Դիմորդները հնարավորություն կունենան  անվճար ուսանել բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում «Ավտոճանապարհային համալիրներ» մասնագիտությամբ:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է հունվարի 22-ը:

Մանրամասն տեղեկատվության համար տես առդիր: