Նոյեմբերի 4-ից մեկնարկում է հեռակա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրով 1-ին կուրսի դասերը

Նոյեմբերի 4-ից մեկնարկում է հեռակա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրով 1-ին կուրսի դասերը

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի 2020/2021 ուստարվա հեռակա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրով 1-ին կուրսի դասերը կմեկնարկի նոյեմբերի 4-ին՝ հայտարարի-հայտարար շաբաթով: Դասերի ավարտի և քննաշրջանի ժամկետները մնում են անփոփոխ:

Երևանի կրթահա­մալիրի դասացուցակներին կարելի է ծանոթանալ անցնելով հղումով:

8112 | 011710041 | 010520345