Հրապարակել է ՀԱՊՀ ԷԷ, ՄՏԴ, ՏՀՏԷ ինտիտուտների տնօրենի և ԿՄ ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի տեղակալման համար առաջադրված հետևյալ թեկնածությունները

Հրապարակել է ՀԱՊՀ ԷԷ, ՄՏԴ, ՏՀՏԷ ինտիտուտների տնօրենի և ԿՄ ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի տեղակալման համար առաջադրված հետևյալ թեկնածությունները
010 52 03 45