Ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթ

Ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթ

Հարգելի ուսանողներ հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցել  

«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման» համար կայանալիք մրցույթին:

Մրցույթը նախատեսված է բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար ըստ հետևյալ ոլորտների՝

  1. բնագիտական (այդ թվում` մաթեմատիկական-տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (ՏՀՏ).
  2. բժշկություն.
  3. հումանիտար գիտություններ.
  4. հասարակագիտություն.
  5. ճարտարագիտություն (այդ թվում` ճարտարապետական/գյուղատնտեսական).
  6. մշակույթ-սպորտ.
  7. հայագիտություն,

Պահանջվող փաստաթղթային փաթեթը ներկայացնել մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 17-ը համապատասխան ինստիտուտի տնօրենին կամ ֆակուլտետի դեկանին: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ համապատասխան ինստիտուտի տնօրինությունից կամ ֆակուլտետի դեկանատից:

«ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման» կարգի հետ կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2013/09/MAR-1005.pdf

8112 | 011710041 | 010520345