«Խթանելով Ակադեմիական- արդյունաբերական միասնությունը՝ համագործակցության և բաց նորարարական հարթակի միջոցով» (ALL4R&D)

«Խթանելով Ակադեմիական- արդյունաբերական միասնությունը՝ համագործակցության և բաց նորարարական հարթակի միջոցով» (ALL4R&D)

Ծրագրի մասին

Ծրագրի անվանում՝ Խթանելով Ակադեմիական- արդյունաբերական միասնությունը՝ համագործակցության և բաց նորարարական հարթակի միջոցով – ALL4R&D

Հապավում՝ ALL4R&D Erasmus+ նախագիծ

Դիմումի համար՝ 598719-EPP-1-2018-1-MK-EPPKA2-CBHE-JP

Տևողություն՝ 36 ամիս (2018-2021)

Համակարգող՝Ss. Cyril և Սկոպյեի Methodius համալսարան (Մակեդոնիայի հանրապետություն)

Ծրագրի կայքը՝ http://all4rd.net/

 

Ծրագրի նպատակներ

All4R&D – նախագծի նպատակն է խթանել հետազոտությունը, նորարարությունը, գիտելիքի և տեխնոլոգիաների փոխանակումը Բոսնիա և Հերցեգովինայի և Հայատանի միջև՝ ակադեմիական-արդյունաբերական միություն ռազմավարության զարգացման միջոցով: Նախագծի հիմնական նպատակներն են՝

  • Հետազոտական և զարգացնող միավորների ու արդյունաբերության հետ համատեղ ամրապնդել համալսարանական առկա կառուցվածքները և հիմնադրել նորերը, առևտրայնացնել գիտելիքների ստեղծման և փոխանցման ասպարեզում գործընկերների  հետազոտության  և զարգացման  արդյունքները,
  • Համագործակցության համար մշակել մեթոդաբանություն և բաց նորարարություն, ստեղծել ցանց, որը ուղղված կլինի գիտելիքի, նորարարությունների և համագործակցության ներուժի փոխանցմանը,
  • Փորձնական ծրագրերի միջոցով փորձարկել և վերանայել համալսարանների և կազմակերպությունների միջև եղած համագործակցության մոդելը,
  • Բարձրացնել ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի զարգացումը՝ առաջարկելով նորարարական հնարավորություններ կրթության և հետազոտության բնագավռում:
8112 | 011710041 | 010520345