«Երկու փուլային նորարական ծրագրի մշակում միկրոէլեկտրոնիկայի ճարտարագիտության ոլորտում» (DOCMEN)

«Երկու փուլային նորարական ծրագրի մշակում միկրոէլեկտրոնիկայի ճարտարագիտության ոլորտում» (DOCMEN)

Ծրագրի մասին  

Ծրագրի անվանում՝ Երկու փուլային նորարական ծրագրի մշակում միկրոէլեկտրոնիկայի ճարտարագիտության ոլորտում – DOCMEN

Հապավում՝ DOCMEN Erasmus+ նախագիծ

Դիմումի համար՝ 561627-EPP- 1-2015-1-PLEPPKA2- CBHE-JP

Տևողություն՝ 36 ամիս (2015-2018)

Համակարգող՝ Կրակովի տեխնոլոգիական համալսարան (Լեհաստան)

Ծրագրի կայքը՝ http://www.docmen-project.pl/

 

 

Ծրագրի նպատակներ

DOCMEN Նախագիծն ուղղված է բարձրագույն կրթությունում միկրոէլեկտրոնիկայի արդիականացմանն ու միջազգայնացմանը` նորարական երկու ծրագրերի միջոցով, որոնք համապատասխանում են տվյալ ոլորտի զարգացումներին և շուկայական պահանջներին: Նախագծի հիմնական երկու նպատակներին են`

  • Զարգացնել նորարարական ակադեմիական միջավայր միկրո-նանոէլեկտրոնիկա առարկայական ծրագրերի համար,
  • Գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին մոտեցնել աշխատաշուկային:

Այս ձգտումներն ընդգծում են հավասարակշռության հասնելու անհրաժեշտությունը կրթական համակարգում` այն ինչ առաջարկվում է, և աշխատաշուկայում` այն ինչ անհրաժեշտ է ոլորտում: