«Անօդաչու թռչող սարքերի ուսուցում» (eDrone)

«Անօդաչու թռչող սարքերի ուսուցում» (eDrone)

Ծրագրի մասին

Ծրագրի անվանում՝ Անօդաչու թռչող սարքերի ուսուցում – eDRONE

Հապավում՝ eDRONE Erasmus+ նախագիծ

Դիմումի համար՝ 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Տևողություն՝ 36 ամիս (2016-2019)

Համակարգող՝ Սանիոյի համալսարան (Իտալիա)

Ծրագրի կայքը՝  http://www.edrone.unisannio.it/

 

 

Ծրագրի նպատակներ

eDrone նախագծի նպատակն է սահմանել մի նոր ուսումնական միջավայր, որը միտված է մասնագիտական գործունեության մեջ անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաների կիրառման կարողությունների զարգացման հնարավորությունների լայնացմանը: Այս նոր կարողությունները մասնավորապես առնչվում են տեղեկատվական համակարգերի տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) օգտագործմանը, որոնք կնպաստեն մասնագիտական հմտությունների օպտիմալացմանը, ինչն արդեն իսկ ամրապնդվել է բոլոր գործընկեր  երկրների 2020 սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարությունում: Այս նախագիծը նաև միտված է  ընդառաջել երիտասարդներին, նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ, Եվրոպոկան 2020 «Երիտադարդությունը շարժման մեջ» ռազմավարության  շրջանակներում: