Թարմեցված կուրսեր միկրոէլեկտրոնային ճարտարագիտության ոլորտում

«Էրասմուս+» ծրագիրի «Երկփուլային նորարարական ուսումնական ծրագրերի մշակումը միկրոէլեկտրոնային ճարտարագիտության ոլորտում (DOCMEN)» նախագծի շրջանակներում, ՀԱՊՀ «Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր» ամբիոնում թարմացվել են հետևյալ կուրսերը՝

  • Թվային ինտեգրալ սխեմաների սինթեզ և օպտիմալացում – բակալավրատի «Էլեկտրոնիկա” (դասիչ` 071401.00.6) մասնագիտության «Էլեկտրոնիկա (Սինոփսիս)» կրթական ծրագրիր, 7-րդ կիսամյակ
  • Ինտեգրալ սխեմաների միջմիացումների մոդելավորում և օպտիմալացում – (մագիստրատուրայի «Էլեկտրոնիկա» (դասիչ` 071401.00.7) մասնագիտության «Ինտեգրալ սխեմաների համակարգչային ճարտարագիտություն» կրթական ծրագիր, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, ընտրովի դասընթաց)
  • Ինտեգրալ սխեմաների մոդելավորման տեսություն – բակալավրատի «Էլեկտրոնիկա» (դասիչ` 071401.00.6) մասնագիտության «Էլեկտրոնիկա (Սինոփսիս)» կրթական ծրագրիր, 6-րդ կիսամյակ
  • Ինտեգրալ սխեմաների սինթեզ և օպտիմալացում – բակալավրատի «Էլեկտրոնիկա» (դասիչ` 071401.00.6) մասնագիտության «Էլեկտրոնիկա (Սինոփսիս)» կրթական ծրագրիր, 7-րդ կիսամյակ