Ընդունելությունը սկսված է

Ընդունելությունը սկսված է

Պոլիտեխնիկական համալսարանում փաստաթղթերն ընդունվում են՝ մայիսի 10-ից հունիսի 1-ը  ներառյալ 

ՀՀ երկքաղաքացիների և օտարերկրացիների, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ տարում ավարտած ՀՀ քաղաքացիների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և գարնանային-ամառային զորակոչից զորացրված դիմորդների փաստաթղթերը ընդունվում են հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 2-ը:

 

Դիմորդը դիմում-հայտի հետ միասին ներկայացնում է՝

1.  Տվյալ ուստարվա շրջանավարտները ներկայացնում են տնօրենի կողմից հաստատված լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու վերաբերյալ: Նախորդ տարիների շրջանավարտները ներկայացնում են ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ,

2.  6 լուսանկար (3×4 սմ չափսի),

3.  Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, ծննդյան վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական) և պատճեն,

4.  Ներբուհական յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիր, որը վճարվում է Պոլիտեխնիկի հաշվապահությունում:

 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի առկա ուսուցման բակալավրիատի կրթական ծրագրով 2018-2019 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների, տեղերի և ուսման վարձերի ցանկը:

Դիմորդների ընդունելությունը իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգ»-ի համաձայն:

Պոլիտեխնիկ կարող են ընդունվել միջնակարգ, նախնական մասնագիտական կամ միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող անձիք, ՀՀ երկքաղաքացիները, օտարերկրացիները առանց տարիքի սահմանափակման:

Պոլիտեխնիկի որևէ կրթական ծրագրի մրցույթին առաջինը մասնակցելու համար դիմորդները ընդունելության դիմում-հայտը և փաստաթղթերը հանձնում են Պոլիտեխնիկի ընդունող հանձնաժողով:

Մանրամասների համար անցեք հետևյալ հղումով՝ https://npua.am/entrant/