Դրամաշնորհային ծրագիր 2018

NI-ը հրավիրում է ակադեմիական հաստատությունների գիտահետազոտողներին ներկայացնելու դիմում-հայտ՝ գիտական կոնֆերանսների մասնակցության ճանապարհորդության ֆինանսական աջակցություն ստանալու նպատակով:

Այս դրամաշնորհային ծրագիրն ապահովում է ճանապարհորդության ֆինանսավորում իրավասու հաստատությունների հետազոտողներին զեկուցումը կամ պաստառի ձևափաչափով մասնակցությունը գիատական կոնֆերանսի: