Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին

Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2018 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 47-Ն «Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» որոշմամբ և հիմք ընդունելով ՀԱՊՀ  կանոնադրության 54-րդ կետի 12-րդ ենթակետը՝ որոշվել է  2018 թվականի մարտի 9-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել մարտի 17-ին` շաբաթ օրը: