Դիմորդ

Քոլեջ / Դիմորդ

Միջին մասնագետի 2019/20 ուսումնական տարվա ընդունելության դիմում-հայտերի ընթացիկ պատկերը


Դիմում-հայտերի ընդունելության ընթացքը


 

Ներկայացված է Պոլիտեխնիկի Քոլեջի 2019 թվականի ընդունելության գովազդային բուկլետը «Միացիր Պոլիտեխնիկական ընտանիքին» խորագրով:

Բուկլետում ներկայացված է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը Պոլիտեխնիկի Քոլեջի 2019/20 ուստարվա ընդունելության վերաբերյալ: