Դիմորդ

Քոլեջ / Դիմորդ 

Ներկայացված է Պոլիտեխնիկի Քոլեջի 2018 թվականի ընդունելության գովազդային բուկլետը «Միացիր Պոլիտեխնիկական ընտանիքին» խորագրով:

Բուկլետում ներկայացված է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը Պոլիտեխնիկի Քոլեջի 2018/19 ուստարվա ընդունելության վերաբերյալ: