Նախագծեր և դրամաշնորհներ

Միջազգային / Նախագծեր և դրամաշնորհներ
Էրազմուս +


Էրազմուս Մունդուս

Էրազմուս Մունդուսը բարձրագույն կրթության ոլորտի համագործակցության և շարժունակության ծրագիր է, որն իրականացվում է 3 տարբեր գործողությունների միջոցով:


Տեմպուս

Եվրոպական Միության ծրագիր է` ուղղված բարձրագույն կրթության համակարգի արդիականացմանը: Տեմպուսն աջակցում է բարձրագույն կրթության բնագավառում ուսումնական ծրագրերի և կրթական նյութերի վերանայմանն ու զարգացմանը, կրթօջախների արդիականացմանը և/կամ համալսարանական կառավարման համակարգի կատարելագործմանը:


8112 | 011710041 | 010520345