Բազային գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

Լաբորատորիաներ / Բազային գիտահետազոտական լաբորատորիաներ
Բազային լաբորատորիաները ապահովում են ասպիրանտների և ուսանողների ինքնուրույն գիտական խմբերի ստեղծում` տեսական և գործնական առավել արդիական ուղղություններով գիտական հետազոտություններ կատարելու նպատակով:
8112 | 011710041 | 010520345