Մագիստրոս

Դիմորդ / Մագիստրոս

Ընդունելություն-2018

«Արդյունաբերական և համակարգային ինժեներություն» կրթական ծրագրով ընդունված 10 ուսանողների համար գործատուների կողմից նախատեսվում է կրթաթոշակ ուսման վարձի չափով։