Ինֆոգրամ

Դիմորդ / Ինֆոգրամ
Պոլիտեխնիկի 2019/2020 ուսումնական տարվա ընդունելության դիմում-հայտերի ընթացիկ պատկերը

Դիմում-հայտերի ընդհանուր թիվը – 1055

Դիմում-հայտերի ընդունելության ընթացքը

Պոլիտեխնիկի 2019/20 ուսումնական տարվա ընդունելության դիմում-հայտերի ընթացիկ պատկերը ըստ ՀՀ մարզերի և Արցախի Հանրապետության