Միջին մասնագետ-2021

Դիմորդ / Միջին մասնագետ-2021

 

Ներկայացված է Պոլիտեխնիկի Քոլեջի 2020 թվականի ընդունելության գովազդային բուկլետը «Միացիր Պոլիտեխնիկական ընտանիքին» խորագրով:

Բուկլետում ներկայացված է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը Պոլիտեխնիկի Քոլեջի 2020/21 ուստարվա ընդունելության վերաբերյալ:

8112 | 011710041 | 010520345