Աշակերտ-2021

Գլխավոր / Դիմորդ / Աշակերտ-2021

ՀԱՊՀ Ավագ դպրոցի 2021/2022 ուսումնական տարվա ընդունելության դիմում-հայտերի ընթացիկ պատկերը

 

Ներկայացված է Պոլիտեխնիկի Ավագ դպրոցի 2021 թվականի ընդունելության գովազդային բուկլետը «Դարձիր մեր աշակերտը» խորագրով:

Բուկլետում ներկայացված է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը Պոլիտեխնիկի Ավագ դպրոցի 2021/22 ուստարվա ընդունելության վերաբերյալ: