Միջին մասնագետ-2020

Դիմորդ / Միջին մասնագետ-2020

 

Ներկայացված է Պոլիտեխնիկի Քոլեջի 2019 թվականի ընդունելության գովազդային բուկլետը «Միացիր Պոլիտեխնիկական ընտանիքին» խորագրով:

Բուկլետում ներկայացված է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը Պոլիտեխնիկի Քոլեջի 2019/20 ուստարվա ընդունելության վերաբերյալ:

8112 | 011710041 | 010520345