«ԱՆՕԴԱՉՈՒ ԹՌՉՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՄԱՍԵՐԻ » ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ Հայտերի բացումը 24.01.2018թ

 

 

«ՀԱՍՏՈՑՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ Հայտերի բացումը 24.01.2018թ

 

 

<<ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ, ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ Հայտերի բացումը 04.05.2017թ ժամը 10.30

 

 

«ԿԵՆՑԱՂԱՅԻ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ Հայտերի բացումը 04.05.2017թ ժամը 12.00

 

 

«ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ Հայտերի բացումը 03.05.2017թ ժամը 10.00

 

 

«ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հայտերի բացումը 2017թ-ի մայիսի 2-ին ժամը 12.30

 

 

«ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ հայտերի բացումը 2017թ-ի մայիսի 2-ին ժամը 11.00

 

 

<<ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հայտերի բացումը 2017թ-ի ապրիլի 27-ին ժամը 12.30

 

 

«ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ հայտերի բացումը ապրիլի 27-ին ժամը 11.00

 

 

«ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հայտերի բացումը 2017թ-ի ապրիլի 18-ին ժամը 12.00

 

 

«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՔՐՈՂ ԵՎ ՓԱՅԼԵՑՆՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հայտերի բացումը 2017թ-ի ապրիլի 18-ին ժամը 11.00

 

 

<<ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ>> ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ Հայտերի բացումը 2017թ-ի ապրիլի 14-ին

 

 

<<ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ Հայտերի բացումը 2017 թվականի ապրիլի 7-ին ժամը 11.00

 

 

«ՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐԻ ԵՎ ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հայտերի բացումը 2017թ-ի ապրիլի 4-ին ժամը 12.00

 

 

<<ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ Հայտերի բացումը 2017թ-ի մարտի 31-ին

 

 

«ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ Հայտերի բացումը 2017թ-ի ապրիլի 4-ին ժամը 11.00

 

 

<<ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հայտերի բացումը տեղի կունենա մարտի 30-ին ժամը 11:00-ին

 

 

«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՔՐՈՂ ԵՎ ՓԱՅԼԵՑՆՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ հայտերի բացումը 29.03.2017թ ժամը 11.00

 

 

«ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ և ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ հայտերի բացումը 31.03.2017թ ժամը 11.00

 

 

<<ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հայտերի բացումը 2017թ մարտի 13-ին ժամը 11.00

 

 

<ՖԻՔՍՎԱԾ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹԻ Հայտերի բացումը 14.02.017թ ժամը 12.00

 

 

ՏԵՄՊՈՒՍ “PICASA” (Project No․ 544125-TEMPUS-1-2013-1-AM TEMPUS-SMGR) ՆԱԽԱԳԾԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ <<ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ, ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ Հայտերի բացումը 14.02.2017թ ժամը 11.00

 

 

ՏԵՄՊՈՒՍ “PICASA” (Project No․ 544125-TEMPUS-1-2013-1-AM TEMPUS-SMGR) ՆԱԽԱԳԾԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ <<ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ, ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ Հայտերի բացումը 2017թ մարտի 6-ին ժամը 10.00

 

 

<<ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հայտերի բացումը 2017-թ մարտի 3-ին ժամը 11.00

 

 

<<ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հայտերի բացումը տեղի կունենա 2017թ-ի փետրվարի 27-ին ժամը 14.00

 

 

<<ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ Հայտերի բացումը 2017թ փետրվարի 24-ին ժամը 11.00

 

 

«ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ  հայտերի բացումը 2017թվականի փետրվարի 27-ի ժամը 11.00

 

 

<<ՖԻՔՍՎԱԾ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ հայտերի բացումը 2017թվականի փետրվարի 27-ի ժամը 12.00

 

 

<<ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ >>Հայտերի բացումը տեղի կունենա 2017թ փետրվարի 1-ին ժամը 10,00

 

 

«ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ.ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ 2017Թ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-ԻՆ ԺԱՄԸ 11,00

 

 

<<ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ>> ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ 2017Թ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-ԻՆ ԺԱՄԸ 11,00

 

 

<<ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԿԱՊԻ>> ԳՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ.Հայտերի բացումը 2016թ-ի դեկտեմբերի 29-ին ժամը 11.00

 

 

<<ԱՄԱՆՈՐԸ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿՈՒՄ>> ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ. Մրցույթը կկայանա 26.12.2016թ.-ն, ժամը 11:00

 

 

«ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹ. Մրցույթը կկայանա 28.12.2016թ.ին, ժամը՝11:00

 

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՀՆՈՐԴԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ Հայտերի բացումը 2016թ-ի դեկտեմբերի 16-ին ժամը 11.00

 

 

ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ Հայտերի բացումը 2016թ-ի դեկտեմբերի 9-ին ժամը 11.00

 

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ, ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ Հայտերի բացումը 13.12.2016թ-ի ժամը 11.00

 

 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ և ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ Հայտերի բացումը 07.12.2016թ-ին ժամը 10.00

 

 

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ Հայտերի բացումը 05.12.2016թ-ին ժամը 11.00

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՔՐՈՂ և ՓԱՅԼԵՑՆՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ Հայտերի բացումը 2016թ-ի դեկտմբերի 7-ին ժամը 11.00

 

 

Տեսահսկող սարքերի և հարակից պարագաների ձեռքբերման նպատակավ հայտարարված գնանշման հարցում Հայտերի բացումտ տեղի կունենա 2016թ-ի դեկտեմբերի 2-ի ժամը 11.00

 

 

Տպագրական սարքերի մասերի և պարագաների, տպագրական նյութերի ձեռքբերման հրավերը  հայտերի բացումը տեղի կունենա 2016թ-ի դեկտեմբերի 2-ի ժամը 10.00-ին

 

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԵՐԻ Հայտերի բացումը 29.11.2016թ-ին ժամը 11.00

 

 

ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ Հայտերի բացումը 25.11.2016թ ժամը 11.00

 

 

 ՏԵՍԱՀՍԿՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ և ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ Հայտերի բացումը 21.11.2016թ ժամը 11.00

 

 

ՏԵՍԱՀՍԿՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ և ՀԱՐԱԿԻՑ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ Հայտերի բացումը նոյեմբերի 4-ին ժամը 10.00

 

 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ և ՀԱՐԱԿԻՑ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ Հայտերի բացումը նոյեմբերի 3-ին ժամը 11.00

 

 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ և ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ հայտերի բացումը 2016թ-ի հոկտեմբերի 25-ին ժամը 11.00

 

 

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ և ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ հայտերի բացումը 2016թ հակտեմբերի 14 ժամը  11.00

 

ԿԱՀՈՒՅՔԻ հայտերի բացումը 18.10.2016 ժամը 11.00

 

 ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ Հայտերի բացումը 2016թ-ի հոկտեմբեր 13-ին ժամը 11.00 

 

 Հրավեր – մրցույթ ծառայության հայտերի բացումը 05.10.2016թ ժամը 11.00

 

ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ, ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ հայտերի բացումը սեպտեմբերի 30-ին ժամը 12.00

 

ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ, ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ հայտերի բացումը 22.09.16թ ժամը 12.00

 

․ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 09.09.2016թ ժամը 11.00

 

Գրենականի հայտերի բացումը 12.09.2016թ ժամը 12.00

 

Էլեկտրական ապրանքներ Հայտերի բացումը 08.09.2016թ ժամը 10.00

 

 

ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 07.09.2016 ժամը 11.00

 

. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ և ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 02.09.2016թ ժամը 14.00

 

. ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄԱՎՈՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 05.09.2016թ ժամը 11.00

 

Քիմիական նյութերի հայտերի բացումը 01.09.2016թ ժամը 15.00

 

Լաբորատոր սարքերի հայտերի բացումը  05.09.2016թ ժամը 12.00

 

• ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 01.09.2016թ ժամը 11.00

 

• ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ, ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 02.09.2016թ ժամը 12.00

 

• ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ և ՀԱՐԱԿԻՑ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

 

 ՀԱՆՔԱՎԱՆԻ ՛՛ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿ՛՛ ՈՒՍՈՒՄՆԱԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅՈՒՄ ՛՛ՄԻԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԸ՛՛ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ  Հայտերի բացումը 2016թ-ի հուլիսի 29-ին ժամը 11.00 

 

• ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ, ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ  28.07.2016թ ժամը 12.00

 

• ՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐԻ և ՇԵՐՏԱՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ  26.07.2016թ ժամը 10.00

 

• ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 26.07.2016թ 11.00

 

• ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ և ՀԱՐԱԿԻՑ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 26.07.2016թ 12.00

 

•ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 11.07.2016թ․

 

•ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 12.07.2016թ

 

 ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 11.07.2016թ

 

ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ%2c ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 08.07.2016թ

 

 ՍԱՐՔԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 08.07.2016թ 

 

 • ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ,ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 24.06.2016թ

 

 • ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՍԱՐՔԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 24.06.2016թ. 

 

• ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 23.06.2016թ

 

• ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 22.06.2016թ.

 

Շինանյութի ձեռքբերում 11.03.2016

 

• Ինտերնետ կապի ծառայության ձեռքբերում 29.01.2016թ.

 

 

 Սննդամթերքի ձեռքբերում 29.01.2016թ.

 

 

• Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման ծառայություն 29.01.2016թ.

 

Անվտանգության եվ պահնորդական ծառայություն

 

Շինանյութի գնում

 

  Համակարգչային տեխնոլոգիաների եվ ծրագրային ապահովումների մշակման եվ սպասարկման ծառայություն

 

Տպագրական նյութերի և ապրանքների գնում

 

Էլեկտրատեխնիկային,ռադիոտեխնիկային եվ կենցաղային սարքավորումներ

 

Էլեկտրատեխնիկային,ռադիոտեխնիկային եվ կենցաղային սարքավորումներ

 

Տպագրական նյութերի և ապրանքների գնում