ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՌԵՅԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ – ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

PDF_download_icon2