ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՎԵՐՆԵՐ

ՀԱՊՀ-ի զարգացմանն ուղղված շրջանավարտների աջակցությունը կարող է արտահայտվել նվիրատվությունների, ներդրումների, ավանդների և այլ ձևերով:

Ցուցաբերվող աջակցությունը կարող է կրել հասցեական բնույթ և իրականացվել շրջանավարտի ցանկություններին համապատասխան: Բարեգործության մասին տեղեկատվությունը կարող է հրապարակվել:
Ձեր ներդրումը կարող է ուղղված լինել նաև «ԵրՊԻ-ՀԱՊՀ Շրջանավարտների ասոցիացիաե հասարակական կազմակերպության նպատակների իրականացմանը:

Աջակցություն կարող է ցուցաբերվել նաև ուսանողական կյանքի բարելավմանն ուղղված ծրագրերին՝ աջակցություն և կրթաթոշակների տրամադրում սոցիալապես անապահով ուսանողներին կամ լավագույն, բարձր առաջադիմություն ցուցաբերողներին: