Գիտատեխնիկական գրադարանի պարբերականների բաժանորդագրությունը  կատարվում է երկու տարբերակով՝ էլեկտրոնային և թղթային։

էլեկտրոնային տարբերակով բաժանորդագրությունն իրականացվում էUntitle1212d eLibrary համակարգի միջոցով

Օգտվելու համար կարող եք Համալսարանի ցանցից մուտք գործել http://elibrary.ru/ կայք և գրանցվել այնտեղ։