logo 

  Web of Science- ը ուղղակի փնտրման ինտերֆեյսից և վերլուծական գործիքից բացի տարբեր խորագրերով տարաբնույթ տվյալների բազաներ միավորող և փնտրման տերմինների միասնական բառարան պարունակող արագ և հարմար փնտրման միջավայր է։

Այս գործիքի օգնությամբ Հայաստանի գիտնականները հեշտությամբ կարող են հետազոտել համաշխարհային առաջատար տվյալների ցիտման (citation) բազաները, կատարել փնտրում հոդվածներին կից հղումներում և օգտագործել տարբեր տիպի վերլուծական գործիքներ միասնական ինտերֆեյսի շրջանակներում։

     Untitleyhjd      Springer-ը  

     Untitled EBSCO-ն  համաշխարհային գիտական անգլալեզու բազմաբովանդակ ամբողջական տեքստերով  հոդվածների շտեմարաններ են։


Untitledd
 SAGE Open–ը գիտատեղեկատվական “SAGE” համակարգի հասանելի ամսագրերի բազա է, որը ներառում է առաջատար միջազգային գրախոսվող ամսագրեր մի շարք ոլորտներում, այդ թվում՝ բիզնես, հումանիտար, հասարակական և ճշգրիտ գիտություններ, տեխնոլոգիաներ և բժշկություն:

 

ccl