Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105, Մ/Շ 20

Հեռ.՝ +374  10 565922

Էլ. փոստ՝ library@seua.am