Գրադարանը ունի 4 բաժին՝

 

  • ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
  • ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ
  • ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ
  • ՖՈՆԴԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Գրադարանում գործում է 7 ընթերցասրահ, որոնցից երեքը՝ էլեկտրոնային, մեկը` մուլտիմեդիա լսարան.

 

գլխավոր ընթերցասրահ – 240 տեղ,

օտարալեզու գրականության ընթերցասրահ – 12 տեղ,

գիտական գրականության և պարբերականների ընթերցասրահ – 8 տեղ,

էլեկտրոնային ընթերցասրահ – 24 տեղ,

նախագծման սրահ «Վերնատուն»,

գրանցման սրահ,

մուլտիմեդիա լսարան – 21 տեղ: