«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԻՇՈՒՄ Է ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ»