2014  թ․ Գիտական հոդվածների ժողովածու

Մաս 1

Մաս 2

Մաս 3

 

2015  թ․ Գիտական հոդվածների ժողովածու

Մաս 1

Մաս 2

Մաս 3

 

2016  թ․ Գիտական հոդվածների ժողովածու

Մաս 1.1

Մաս 1.2

Մաս 1.3

Մաս 2.1

Մաս 2.2

Մաս 2.3

Մաս 2.4

Մաս 3.1

Մաս 3.2

Մաս 3.3

 

2017  թ․ Գիտական հոդվածների ժողովածու

Բովանդակություն

Մաս 1

Մաս 2

Մաս 3