ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՌԱՋԻԿԱ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 


 

Քիմիական տեխնոլոգիաների 057 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ.  հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Աշոտ  Ալբերտի Թաթարյան

 

 

Ատենախոսություն     ՊՈԼԻՄԵՐ-ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ   ԲԱՐՁՐՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ

ԳԵՐՀԱՂՈՐԴԻՉ    ՆԱՆՈԿՈՄՊՈԶԻՏՆԵՐ, ՍԻՆԹԵԶ ԵՎ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 

 

Մասնագիտություն       «Անօրգանական  նյութերի  տեխնոլոգիա»- Ե. 17.01                                            

 

 

Սեղմագիր

 

 


 

Քիմիական տեխնոլոգիաների 057 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ.  հուլիսի 17-ին, ժամը 11:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Ժիրայր Սարգսի Հակոբյան

 

 

Ատենախոսություն         Գորշ ածխից հեղուկ վառելանյութի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը

 

  

Մասնագիտություն       «Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա»- Ե. 17.04        

        

                            

 Սեղմագիր

 

 


 

Քիմիական տեխնոլոգիաների 057 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ.  դեկտեմբերի 26-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Աննա Բենյամինի Մաթևոսյան

 

 

Ատենախոսություն         ԲՈՐԱԼՅՈՒՄԻՆԱՏԱՅԻՆ B2O3-Al2O3 –LiF ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՊԱԿԵԳՈՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՇԵՐՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՑԱԾՐՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ ԵՎ

ԱՊԱԿԵԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

 

 

Մասնագիտություն       «Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա»- Ե. 17.01                                            

 

 

Սեղմագիր

 

 


 

 Քիմիական տեխնոլոգիաների 057 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ.  սեպտեմբերի  20-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Ժաննա Կարենի Սուքիասյան

 

 

Ատենախոսություն         ՆԱԽԱՆՇՎԱԾ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԿՈՄՊՈԶԻՏՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ` ՖՐՈՆՏԱԼ ՊՈԼԻՄԵՐԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ

 

 

Մասնագիտություն       «Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա»- Ե. 17.04                                            

 

Սեղմագիր