Մաթեմատիկայի  053   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ.  ապրիլի 25-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 12-րդ մասնաշենք  Ֆիզմաթ. գիտությունների  թեկնածուի   գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                               Սաղաթելյան Տիգրան Միքայելի

 

Ատենախոսության թեման 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ  ԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ  ՕՐԹՈԳՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ            

                 

Մասնագիտություն    Ա.01.01 – <<Մաթեմատիական անալիզ>>                                                                                                    

Սեղմագիր 

Առաջատար կազմակերպություն

 


 

 

Մաթեմատիկայի  053   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ.  փետրվարի 28-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 12-րդ մասնաշենք  Ֆիզմաթ. գիտությունների  թեկնածուի   գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                               Խաչատրյան Համայակ Ազատի

 

Ատենախոսության `    Գազերի  կինետիկ  տեսության  որոշ  ոչ  գծային  եզրային    խնդիրների  լուծելիության  հարցեր            

                

Մասնագիտություն    Ա.01.02 – «Դիֆերենցիալ հավասարումներ,   մաթեմատիկական ֆիզիկա

 

Սեղմագիր

 


 

 

Մաթեմատիկայի  053   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ.  հունիսի 30-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 12-րդ մասնաշենք  Ֆիզմաթ. գիտությունների  թեկնածուի   գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                               Պետրոսյան Վահե Գագիկի

 

Ատենախոսության`       Եզրային խնդիրներ Հարդիի կշռային տարածություններում              

             

Մասնագիտություն    Ա.01.02 – «Դիֆերենցիալ հավասարումներ,   մաթեմատիկական ֆիզիկա

 

Սեղմագիր

 


 

Մաթեմատիկայի  053   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ.  դեկտեմբերի  7 -ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 12-րդ մասնաշենք  Ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտորի   գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                               Հովհաննիսյան Իշխան Վահանի

 

Ատենախոսության `     ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԵՐՈՄՈՐՖ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԴԱՍԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐ, ԵԶՐԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԹԵՅԼՈՐԻ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ

                              

Մասնագիտություն        Ա.01.01 – «Մաթեմատիկական անալիզ»          

 

Սեղմագիր

 


 

Մաթեմատիկայի  053   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ.  հունիսի 3 -ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 12-րդ մասնաշենք  Ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածուի       գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                               Արամ Ռաֆայելի Նազարյան

 

Ատենախոսության`      Նորմալ  հարթ  փոքր  կոչափողականության  Րիչչի կիսասիմետրիկ  ենթաբազմաձևությունների  հետազոտումը  և  երկրաչափական նկարագրությունը էվկլիդեսային  տարածություններում

                              

Մասնագիտություն        Ա.01.01 – «Մաթեմատիկական անալիզ»                                           

 

Սեղմագիր