Էլեկտրատեխնիկայի և էներգետիկայի 038   մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. մայիսի  5-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                     Գաբրիելյան Վազգեն Վահեի

 

 

Ատենախոսության թեման  

ԱՐԱԳԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՄ   ՄՅՈՒՈՆԱՅԻՆ   ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ    ԳՐԱՆՑՄԱՆ   ԵՎ   ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ   ՉԱՓՄԱՆ    ՄԵԹՈԴԻ   ՈՒ   ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ    ՄՇԱԿՈՒՄԸ    

 

 

Մասնագիտություն

 Ե. 11.01- «ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ   ՍՏԱՑՄԱՆ    ԵՎ   ՉԱՓՄԱՆ    ՄԵԹՈԴՆԵՐ,   ՍԱՐՔԵՐ   ԵՎ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»

 

 

Սեղմագիր