Էլեկտրատեխնիկայի 038   մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ. հունիսի 20-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                     Մնոյան Տիգրան Նորիկի

 

 

Ատենախոսության

թեման                          Հանքաքարի  աղացի  էլեկտրաբանեցման  սինխրոն շարժիչի  անկանոն  աշխատանքային  ռեժիմներից  պաշտպանության մեթոդների  մշակումը

 

Մասնագիտություն-       Ե. 09.01- «Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ

Սեղմագիր


 

Էլեկտրատեխնիկայի 038   մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ. հունիսի 8-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                     Նիկողոսյան Դավիթ Սաշայի

 

 

Ատենախոսության

թեման                          Դիէլեկտրիկների և կոնդենսատորների պարամետրերի չափումը լայնային պուլսային կերպափոխման մեթոդով

 

Մասնագիտություն         Ե. 11.01- «Ինֆորմացիայի ստացման և չափման մեթոդներ, սարքեր և համակարգեր

 

Սեղմագիր

 

 


 

 

 

Էլեկտրատեխնիկայի 038   մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ. ապրիլի  16-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                     Հարությունյան Աննա Մարտինի

 

 

Ատենախոսության թեման

 ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ  ՀԱԼԵՑՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՎԱԾ    ԻՆԴՈՒԿՑԻՈՆ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 

 

Մասնագիտություն         Ե. 09.01- «Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ»

 

 

Սեղմագիր

 


 

Էլեկտրատեխնիկայի և էներգետիկայի 038   մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. մայիսի  5-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 2-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                     Գաբրիելյան Վազգեն Վահեի

 

 

Ատենախոսության թեման  

ԱՐԱԳԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՄ   ՄՅՈՒՈՆԱՅԻՆ   ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ    ԳՐԱՆՑՄԱՆ   ԵՎ   ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ   ՉԱՓՄԱՆ    ՄԵԹՈԴԻ   ՈՒ   ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ    ՄՇԱԿՈՒՄԸ    

 

 

Մասնագիտություն

 Ե. 11.01- «ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ   ՍՏԱՑՄԱՆ    ԵՎ   ՉԱՓՄԱՆ    ՄԵԹՈԴՆԵՐ,   ՍԱՐՔԵՐ   ԵՎ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»

 

 

Սեղմագիր