ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՌԱՋԻԿԱ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 


 

 

Մեքենաշինության և մեքենագիտության 034 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հունիսի  16-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 3-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                               Սուքիասյան Ջանիբեկ Սիմոնի

 

 

Ատենախոսության թեման   ՍՏՐԻՆԳԵՐՆԵՐՈՎ   ՈՒԺԵՂԱՑՎԱԾ   ՍԱԼԵՐԻ ԼԱՐՎԱԾԱԴԵՖՈՐՄԱՑՎԱԾ   ՎԻՃԱԿԻ   ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ   ԵՎ ԱՄՐՈՒԹՅԱՆ   ՀԱՇՎԱՐԿԻ   ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ   ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 

 

Մասնագիտություն               <<Մեքենագիտություն >> – Ե.02.01

 

 

Սեղմագիր

 


 

 

 

Մեքենաշինության և մեքենագիտության 034 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 13:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 3-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                               Զաքարյան Նարեկ Բենիկի

 

 

Ատենախոսության

թեման           ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻՈՆ                    ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ՝ ՕՂԱԿՆԵՐԻ ՈՒ ՇԱՐԺԱԲԵՐԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՄԲ

 

Մասնագիտություն               <<Մեքենագիտություն >> – Ե.02.01

 

 

 Սեղմագիր

 


 

 

Մեքենաշինության և մեքենագիտության 034 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. օգոստոսի 30-ին, ժամը 11:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 3-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                               Խաչատրյան Նաիրի Հրայրի

 

 

 

Ատենախոսության

թեման           <<Մակերևույթների գրտնակման գործընթացի արդյունավետության բարձրացումը գերձայնային տատանումների կիրառումը>>

 

Մասնագիտություն               <<Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ >> – Ե.02.03

 

 

Սեղմագիր