ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՌԱՋԻԿԱ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


 

Կառավարման  և  ավտոմատացման 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ.  հունիսի 29-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Անի Գագիկի Քոչարյանի

 

 

 

Ատենախոսության`  ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԲԼՈԿ-ՀԻԵՐԱՐԽԻԿ ՑԱՆՑԵՐԻ ՏՈՊՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ    

 

 

Մասնագիտություն     «Ավտոմատացման համակարգեր»- Ե. 13.02            

                             

 

Սեղմագիր

 


 

Կառավարման  և  ավտոմատացման 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ.  հունիսի 28-ին, ժամը 12:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Տիգրան   Աշոտի   Գասպարյան

 

 

 

Ատենախոսության` ԻՆՏԵԳՐԱԼ   ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ

   ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ 

 ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ    ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 

 

Մասնագիտություն     «Ավտոմատացման համակարգեր»- Ե. 13.02   

 

                                   

Սեղմագիր

 


 

Կառավարման  և  ավտոմատացման 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ.  հունվարի 19-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Ալեքսանյան Դավիթ Մնացականի

 

 

 

Ատենախոսության`    ԲԱԶՄԱՇԵՐՏ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ՏՊԱՍԱԼԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱՇԵՐՏԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 

  

Մասնագիտություն     «Ավտոմատացման համակարգեր»- Ե. 13.02     

 

                                       

Սեղմագիր

 


 

Կառավարման  և  ավտոմատացման 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ.  հունվարի 12-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Գրիգորյան Արման Հրանտի

 

 

 

Ատենախոսության`    ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՎՃԻՌՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄԸ ԿԻԲԵՌԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

 

 

Մասնագիտություն     «Ավտոմատացման համակարգեր»- Ե. 13.02                                            

 

 

Սեղմագիր

 


  

Կառավարման  և  ավտոմատացման 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հունիսի 19-ին, ժամը 12:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Կիրակոսյան Լևոն Գասպարի

 

 

 

Ատենախոսության՝    ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ   ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ   ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ   ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ 

 

 

Մասնագիտություն     «Ավտոմատացման համակարգեր»- Ե. 13.02                                            

 

 

Սեղմագիր

 


  

Կառավարման  և  ավտոմատացման 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. մարտի 17-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 5-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Գևորգյան Հերմինե Միշայի

 

 

 

Ատենախոսության՝    Պղնձամոլիբդենային հանքանյութերի  ֆլոտացման տեխնոլոգիական գործընթացի կառավարման քոմփյութերային մոդելի մշակում և հետազոտում

 

 

Մասնագիտություն     «Ավտոմատացման համակրգեր»- Ե. 13.02                                            

 

 

Սեղմագիր

 


 

Կառավարման  և  ավտոմատացման 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. դեկտեմբերի 21-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Բեգոյան  Կառլեն Վարդգեսի

 

 

 

Ատենախոսության՝    Լարման ցածրացնող կերպափոխիչով էլեկտրաշարժիչի արագության ռոբաստ կառավարման համակարգի մշակում

 

 

 

Մասնագիտություն     «Կառավարման, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը»- Ե. 13.01                       

 

 

Սեղմագիր

 


 

Կառավարման, ավտոմատացման  և էլեկտրոնիկայի 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. սեպտեմբերի 2-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Օհանյան Օվսաննա Համլետի

 

 

 

Ատենախոսության՝    Բնութագրիչ փոխանցման ֆունկցիաների մեթոդով բազմաչափ դիսկրետ կառավարման համակարգերի մշակում

 

Մասնագիտություն     «Կառավարման, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը»- Ե. 13.01                                            

 

 

Սեղմագիր 

 


 

 Կառավարման, ավտոմատացման  և էլեկտրոնիկայի 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. սեպտեմբերի 9-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Մելիքյան Նազելի Վազգենի

 

 

 

Ատենախոսության՝       ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ   ԱՆՈՐՈՇՈՒԹՅԱՆ

 

  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ   ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ     ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ՄՇԱԿՈՒՄ  ԵՎ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ

  

 

 

 

Մասնագիտություն     «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա»- Ե. 27.01                                            

 

 

Սեղմագիր 

 


 

Կառավարման, ավտոմատացման  և էլեկտրոնիկայի 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. օգոստոսի 26-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Դաշտոյան   Հովհաննես   Ռոբերտի

 

 

 

Ատենախոսության՝    Մետաղ-ֆերոէլեկտրիկ-մետաղ նանոթաղանթային

 

կառուցվածքների ստացումը և ստատիկ, դինամիկ բնութագրերի հետազոտումը

 

 

 

Մասնագիտություն     «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա»- Ե. 27.01                                            

 

 

Սեղմագիր 

 


 

Կառավարման, ավտոմատացման  և էլեկտրոնիկայի 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. հուլիսի 1-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Ազոյան Միքայել Սարգսի

 

 

Ատենախոսության՝     ԳԵՐԲԱՐՁՐ  ՀԱՃԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ

ՁԵՎԱՓՈԽԻՉ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԻՉ ՍԱՐՔԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 

 

 

 

 

Մասնագիտություն    «Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր»- Ե. 12.03                                            

  

Բեռնել սեղմագիրը   

 


 

Կառավարման, ավտոմատացման  և էլեկտրոնիկայի 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. հունիս 24-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Հակոբյան Գուրգեն Հովհաննեսի

 

 

Ատենախոսության թեման՝        ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ   ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ   ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ   ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ   ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ   ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ   ՈՐԿԻ   ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ   ՀԱՄԱՐ

 

 

 

Մասնագիտություն    «Ավտոմատացված համակարգեր»- Ե. 13.02        

                                    

 

 

Բեռնել սեղմագիրը   

 


 

Կառավարման, ավտոմատացման  և էլեկտրոնիկայի 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. հունիս 8-ին, ժամը 12:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                              Կասարջյան Հովհաննես Գևորգի

 

 

Ատենախոսության թեման՝        ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ և ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

 

  

Մասնագիտություն    «Ավտոմատացված համակարգեր»- Ե. 13.02                                            

 

 Բեռնել սեղմագիրը   

 


 

 

Կառավարման, ավտոմատացման  և էլեկտրոնիկայի 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. հունիսի 10-ին, ժամը 12:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Գալստյան Վաչե Աշոտի

 

  

Ատենախոսության՝    ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ   ԻՆՏԵԳՐԱԼԱՅԻՆ   ՓՈԽԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ   ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ   ՄՇԱԿՈՒՄՆ   ՈՒ   ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

 

Մասնագիտություն     «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա»- Ե. 27.01                                             

 

 

Բեռնել սեղմագիրը   

 


 

 

Կառավարման, ավտոմատացման  և էլեկտրոնիկայի 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. հունիսի 8-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Կրրիկյան Հարություն Ռուբենի

 

 

Ատենախոսության՝    ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑԱՎՈՐՎՈՂ  ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ

 

ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ

 

Մասնագիտություն     «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա»- Ե. 27.01                                            

 

 

 Բեռնել սեղմագիրը   

 


 

 

 Կառավարման, ավտոմատացման  և էլեկտրոնիկայի 032 Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. հունիսի 10-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

  

Ա.Ա.Հ.                                     Ալեքսանյան Անի Լենսերի

 

 Ատենախոսության՝     ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ/ԵԼՔ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՃՇԳՐՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ


 
 

Մասնագիտություն     «Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա»- Ե. 27.01     

 

 

 Բեռնել սեղմագիրը   

 


 

 

 

 

Կառավարման, ավտոմատացման  և էլեկտրոնիկայի 032 Մասնագիտական խորհրդում

կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. հունիսի  3-ին, ժամը 14:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Տերյան 105, 17-րդ մասնաշենք

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                                     Արզումանյան Հայկ Գևորգի

 

 

Ատենախոսության՝      ԱՐԲԱՆՅԱԿԱՅԻՆ   ՀԱՂՈՐԴՉՈՎ   ԵՎ   ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ   ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ    ԳՐԱՆՑՄԱՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ                                                        

 

Մասնագիտություն    «Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր»- Ե. 12.03                                          

Բեռնել սեղմագիրը