ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՌԱՋԻԿԱ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 


 

 

Մետալուրգիա և նյութագիտություն (դասիչ 031)   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ. հունիսի  8-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                       Բարսեղյան Մարիետտա Կամոյի       

 

 

Ատենախոսության թեման

Թեթև արդյունաբերության բարելավված հիդրոֆոբ նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը

 

 

Մասնագիտություն           Նյութագիտություն ¦ –  Ե.19.01

 <<Թեթև արդյունաբերության նյութագիտություն, ապրանքագիտություն և տեխնոլոգիա>>

 

 

Սեղմագիր

 


 

Մետալուրգիա և նյութագիտություն (դասիչ 031)   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ. հունիսի  5-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                       Մելիքսեթյան Գալուստ Նորիկի       

 

 

Ատենախոսության թեման

Բազմաբաղադրիչ  նյութերի  կիրառմամբ ասբեստազերծ արգելակային ջերմակայուն կոմպոզիտային շփանյութերի  ստացման  տեխնոլոգիայի  ստացումը

 

 

Մասնագիտություն           §Նյութագիտություն ¦ –  Ե.16.01

 

 

Սեղմագիր

 


  

 

Մետալուրգիա և նյութագիտություն (դասիչ 031)   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2018թ. փետրվարի 20-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                       Հովսեփյան Արմեն Հովհաննեսի       

 

 

Ատենախոսության թեման

Մոլիբդենային   խտանյութերի   վերամշակման   և ստացված   միացությունների    հիման   վրա   լեգիրող   և   նոր նյութերի    ստացման    տեսական   և   տեխնոլոգիական   հիմունքների մշակումը

 

 

Մասնագիտություն           §Մետալուրգիա ¦ –  Ե.16.02

 

 

Սեղմագիր

 


 

 

Մետալուրգիա և նյութագիտություն (դասիչ 031)   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. նոյեմբերի 3-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

 

Ա.Ա.Հ.                               Սերոբ Գառնիկի Հայրապետյան

 

 

Ատենախոսության թեման

Գորշ և թերթաքարային մետաղակիր ածուխներից ազնիվ մետաղների  կորզման  տեխնոլոգիայի  մշակումը

 

 

Մասնագիտություն           §Մետալուրգիա  –  Ե.16.02

 

 

Սեղմագիր 

 


 

 

Մետալուրգիա և նյութագիտություն (դասիչ 031)   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2017թ. հունիսի 30-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

Ա.Ա.Հ.                               Ավետիս Սամվելի Սիմոնյան

 

 

Ատենախոսության թեման

ԹԵՐԹԱՅԻՆ ՄՈԼԻԲԴԵՆԻ ՈՉ ԱՌԱՆՑՔԱՀԱՄԱՉԱՓ ԽՈՐ ԱՐՏԱՁԳՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 

 

Մասնագիտություն           Մետալուրգիա –  Ե.16.02

 

 

Սեղմագիր

 


 

Մետալուրգիա և նյութագիտություն (դասիչ 031) Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. սեպտեմբերի 23-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16, 6-րդ մասնաշենք
տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

Ա.Ա.Հ.                                    Մանասյան Նաիրա Կնյազի

 

 

Ատենախոսության թեման
ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՔՍՏԻԼ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 

 

Մասնագիտություն
Ե.19.01 – «Թեթև արդյունաբերության նյութագիտություն,
ապրանքագիտություն և տեխնոլոգիա»

 

 

 Սեղմագիր

 


 

Մետալուրգիա և նյութագիտություն (դասիչ 031)   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. հոկտեմբերի  21-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

Ա.Ա.Հ.                               Լիաննա Ռաֆաելի Գալստյան

 

 

Ատենախոսության թեման

ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 585 ՀԱՐԳԻ  ՆԻԿԵԼ-ՑԻՆԿԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿ ՈՍԿՈՒ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՈՒ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ

 

 

Մասնագիտություն           Նյութագիտություն  –  Ե.16.01

 

 

Սեղմագիր

 


  

Մետալուրգիա և նյութագիտություն (դասիչ 031)   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. հուլիսի  07-ին, ժամը 13:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

Ա.Ա.Հ.                               Միրզոյան Անահիտ Աշոտի

 

 

Ատենախոսության թեման

ՍԱԼԻՑԻԼԻԴԵՆ ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԽԵԼԱՏՆԵՐԻ և ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴՈՔՍՈՌՈՒԲԻՑԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԻ ՑԻՆԿՕՔՍԻԴԱՅԻՆ ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

 

 

Մասնագիտություն           Նյութագիտություն –  Ե.16.01

 

 

Սեղմագիր

 


 

Մետալուրգիա և նյութագիտություն (դասիչ 031)   Մասնագիտական խորհրդում կայանալիք պաշտպանություններ

 

2016թ. հուլիսի  7-ին, ժամը 15:00 –ին, Երևան, ՀԱՊՀ, Կորյունի 16,  6-րդ մասնաշենք

տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար

 

Ա.Ա.Հ.                               Վարդանյան Վարդան Գագիկի

 

 

Ատենախոսության թեման

Ալյումինի հիմքով հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորման գործընթացի հետազոտումը

 

 

Մասնագիտություն           Նյութագիտություն ¦ –  Ե.16.01

 

 

 Սեղմագիր