Ինովացիոն վիրտուալ մոտեցումների իրականացմամբ ներկառուցված համակարգերի կուրսի զարգացումն Ուկրաինայիում, Վրաստանում և Հայաստանում հետազոտության, կրթության և արտադրության ինտեգրման համար

 

Նպատակը՝

Ներկառուցված համակարգերի կուրսի զարգացումն Ուկրաինայում, Վրաստանում և Հայաստանում հետազոտության, կրթության և արտադրության ինտեգրման համար

Ընդհանուր խնդիրները՝

 • Ուկրաինայում, Վրաստանում և Հայաստանում փոփոխել ուսուցման տեսական մեթոդը գործնականի:
 • Թիրախային երկրներում նպաստել Բարձրագույն կրթական հաստատությունների և բիզնեսի միջև ինտեգրացիայի արագ զարգացմանը:
 • Նպաստել Եվրամիության և թիրախ երկների միջև համագործացության կայացմանը կրթության և գիտահետազոտության բնագավառում:

Ծրագրի առանձնահատուկ խնդիրներն են՝

 • Մշակել գործնական կողմնորոշում ունեցող ուսումնական ծրագրեր և մոդուլներ ներկառուցված համակարգերի համար, որոնք կօգնեն կիրառել ներկառուցված սարքավորումները լաբորատոր աշխատանքների համար:
 • Մշակել ներկառուցված համակարգերի հեռավար և վիրտուալ լաբորատորիաներ, Ուկրաինայում, Վրաստանում և Հայաստանում հեռակա և էլեկտրոնային ուսուցման համար:
 • Ձեւավորել ներկառուցված համակարգերի աշխատանքի շուկայի համար անհրաժեշտ լիազորություններ, ունենալով տեխնիկական գիտելիքներ, հմտություններ և  ծրագրային հմտություններ:
 • Տրամադրել լաբորատոր ենթակառուցվածքներ CAM/CAD/CAE-ի համար:
 • Ստեղծել ինտերակտիվ Wiki վրա հիմնված ծրագրի կառավարման գործիքներ եւ էլեկտրոնային ուսուցման միջավայր:
 • Տարածել գիտելիքներն ուղղված արտաքին շահառուներին, ինչպիսիք են մասնավոր ձեռնարկությունները, հասարակական կազմակերպությունները եւ աշխատանքի տեղավորման գործակալությունները:

Գործընկերներ:

 • Թոմաս Մոր համալասարան քոլեջ (Բելգիա) – thomasmore.be
 • Իլմենաուի տեխնոլոգիական համալասրան (Գերմանիա)- tu-ilmenau.de/ics
 • Մանկավարժական համալսարան Constantine the Philosopher University in Nitra (SK)-ukf.sk
 • Զապորոժիայի ազգային տեխնիկական համալսարան (Ուկրանինա) -http://zntu.edu.ua/
 • Ղրիմի Ճարտարագիտության և մանկավարժության համալսարան (Ուկրանինա)- cepu.edu.ua
 • Դոմբասի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Ուկրանինա)- http://eng.dgma.donetsk.ua/
 • Բորիս Գրինչենկոյի անվան Կիևի համալսարան (Ուկրանինա)- http://partner.kubg.edu.ua/
 • Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հայաստան)- polytech.am
 • Երևանի պետական ճարտարապետության և շինարարության համալսարան (Հայաստան)- http://www.ysuac.am/new/
 • Երևանի կապի գիտահետազոտական ինստիտուտ (Հայաստան)- http://www.yetri.am/
 • Վրաստանի տեխնիկական համալսարան (Վրաստան)- http://www.gtu.ge/eng/
 • Իվան Ջավախիշվիլի անվան Թբիլիսիի պետական համալսարան (Վրաստան)- tsu.edu.ge

 

Ծրագրի համակարգող՝  Թոմաս Մոր համալասարան քոլեջ (Բելգիա)

Նախագծի տևողությունը՝ 36 ամիս 1.12.2013-30.11.2016

Նախագծի կայքէջը՝ tempus-desire.thomasmore.be

Նախագծի ՀԱՊՀ պատասխանատուներ

Նախագծի համակարգող
Նախագ
Ամալյա Մխիթարյան
Կառավարման համակարգեր ամբիոնի դոցենտ, ՀԱՃԼ համակարգող
Էլ. փոստ` m_amalya@polytechnic.am,  hեռ. (010) 56 63 75

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹ

1-ին տարի

 • Մասնակից երկրներում իրավիճակի վերլուծություն
 • Ուսումնական միջավայրի նախապատրաստում

2-րդ տարի

 • Եվրոպական երկրների միջև փորձի փոխանակում
  • Դասավանդողների դասավանդում
  • Մուտք Եվրոմիության E-ուսուցման միջավայր
 • Ուսումնական նյութերի պատրաստում Ուկրաինայում, Վրաստանում և Հայաստանում

3-րդ տարի

 • Պիլոտային ուսուցում
 • Վարպետության դասեր Ուկրաինայում, Վրաստանում և Հայաստանում
 • Պրոյեկտի արդյուքնների քննարկում «Նոր ուսուցման մոտեցումներ» կոնֆերանսում

 

 

WP1                       Ընթացիկ ուսումնական ծրագրի վերլուծություն՝ հատկապես

                              ներկառուցված համակարգերի մասով

                               1.1 Ուսումնական ծրագրերի վերլուծություն (ներկառուցված համակարգերի

                              համար (ՆՀ)) stems (ES)

                               1.2 ՆՀ –ի աշխատանքի շուկայում անհրաժեշտությունների վերլուծություն

                               1.3 Հեռավար լաբորատորիաների ուսումնական ծրագրերում կիրառության

                              կոնցեպտուալ մոտեցումների կառուցում 

WP2                       Ուսումնական ծրագրերի փոփոխում և նոր դասընթացների զարգացում

                               2.1 Ուսումնական ծրագիր/մոդուլներ”Համակարգեր ՆԿԶ-ի համար”

                               2.2. Ուսումնական ծրագիր/մոդուլներ “Ծրագրային ապահովում ՆԿԶ-ի համար “

                               2.3. Ուսումնական ծրագիր/մոդուլներ “CAD/CAM/CAE ՆԿԶ-ի համար “

                               2.4. Լրացուցիչ մոդուլների նախապատրասում և իրականացում

                               2.5. Ուկրաինայում, Վրաստանում և Հայաստանում մոդուլների ուղեցույցի

                              մշակում

WP3                       Ուսումնական միջավայրի (վիրտուալ) իրականացում: Հառավար և ՆՀԶ  

                              լաբորատորիաների իրականացում

                               3.1  LMS պլատֆորմի իրականացում

                               3.2 Ուկրաինայում, Վրաստանում և Հայաստանում վիրտուալ միջավայրի

                              համաձայնեցում

                               3.3 Վիրտուալ և հեռավար լաբորատորիաների կառուցում

                               3.4 ՆՀԶ լաբորատորիաների կառուցում

WP4                       Դասավանդողների վերապատրաստում

                               4.1. Վերապատրաստում “Նոր ուսումնական մոտեցումներ”

                               4.2. Վերապատրաստում “Հեռավար ուսուցում ՆԿԶ-ի համար”

                               4.3. Վերապատրաստում  “ՆԿԶ ճարտարագիտություն”

WP5                       Պիլոտային ուսուցում/գործողություններ

                               5.1 Վարպետության դասեր “ՆՀԶ”

                               5.2 Վարպետության դասեր “Հեռավար լաբորատորների օգտագործում ՆՀԶ-ի

                              համար ” 

                               5.3 Դասավանդողների և գիտահետազոտողների ուսուցում

                               5.4 Ուսանողական խմբերի ուսուցում

WP6                       Որակի ապահովում և վերահսկում

                               6.1 Որակի ապահովման ծրագրի իրականացում

                               6.2 Inter-Tempus ուսուցում

                               6.3 Գործընթացների և արդյունքի մոնիտորինգ և գնահատում

                               6.4 Տարածաշրջանային և ազգային մակարդակով գնահատում

WP7                       Տեղեկատվություն և արտադրություն հետ համագործակցություն                              

                               7.1 Բուհ-արտադրություն խմբի ստեղծում

                               7.2 Տեխնիկական տեղեկատվություն և կայունություն

                               7.3 Տեղեկատվություն մամաուլում և ԶԼՄ-ներում

                               7.4 Տեղեկատվություն վեբ ռեսուրսների միջոցով

                               7.5 Նպատակային սեմինարներ արտադրության ներկայացուցիչների համար

                               7.6 Տեղեկատվության տարածում ձեռնարկություններին

WP8                      Պրոյեկտի համակարգում

                               8.1 Ծրագրերի հաստատում և աշխատանքային մարմինների իրականացում

                               8.2 Մոնիտորինգի պլան և բյուդջե

                               8.3 Կոորդինացիա/ կոնսորցիումի հանդիպումներ

                               8.4 Վերջնական վերլուծության տրամադրում