Erasmus Mundus

Էրազմուս Մունդուսը բարձրագույն կրթության ոլորտի համագործակցության և շարժունակության ծրագիր է, որն իրականացվում է 3 տարբեր գործողությունների միջոցով:

ACTIVE 

BACKIS 

TEMPO